Jak pracujemy?

Kompleksowo.

1

Rozmowa

Miło Cię poznać! Tu zaczyna się nasza współpraca. Opowiedz nam o swoich potrzebach i inspiracjach. Chcemy dowiedzieć się jak najwięcej o Twojej wizji.

2

Dokumenty

Przygotowujemy dla Ciebie ofertę, umowę oraz harmonogram zgodnie z którym realizowane są poszczególne etapy prac projektowych. Po podpisaniu umowy zaczynamy projektowanie. 

3

Wizja lokalna

Spotykamy się w miejscu Twojej przyszłej inwestycji i omawiamy możliwości, w jaki sposób wykorzystać potencjał tego miejsca.  

4

Wizja terenu

Tworzymy holistyczną ideę inwestycji biorąc pod uwagę planowane budynki, zagospodarowanie terenu, małą architekturą czy zieleń. 

5

Koncepcja

Tworzymy koncepcję poszczególnych elementów inwestycji – budynków, zagospodarowania terenu w formie rysunków 3D oraz na wizualizacjach 3D. 

6

Projekt budowlany

Przygotowujemy część formalną – projekt architektoniczno-budowlany oraz wielobranżowy projekt techniczny wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 

7

Projekt wykonawczy

Dopracowujemy detale budynki i rozwiązań technicznych. Możemy przygotować dla Ciebie również projekt wnętrz, projekt wyposażenia, projekt zieleni czy kosztorysy. 

8

Realizacja

Jeśli potrzebujesz, polecimy Ci firmy wykonawcze, z którymi współpracujemy. 


9

Nadzory autorskie

Możemy wesprzeć Cię na etapie realizacji w formie nadzorów autorskich architekta na budowie.

10

Super efekt

Powstaje miejsce, które zbliża do natury i tworzy dobrą przestrzeń do funkcjonowania.