Schronisko dla zwierząt, Sopot

Architektura budynku podkreśla unikalne, naturalne cechy działki i zwraca uwagę na potencjał tego miejsca. Nowe schronisko posiada wiele otwartych przestrzeni, które zachęcają ludzi do odwiedzin oraz obserwacji zwierząt. Zaprojektowane budynki są przykryte jednym, ciągłym dachem, który łamie się w odpowiedzi na spadek terenu oraz potrzeby samego budynku. Las staje się częścią schroniska dla zwierząt, przenikając do jego środka. Wewnątrz dziedzińca zachowana zostaje naturalna ściółka leśna oraz drzewa.

Informacje
Miejsce: Polska, Sopot
Inwestor: Gmina Sopot
Data: 2015
Status: 1 nagroda ogólnopolski konkurs architektoniczny
Autorzy: Marcin Kitala, Yuriko Yagi
03

Całe życie schroniska toczy się wokół centralnie usytuowanego atrium. Projekt oparty jest na przemyślanym zestawieniu funkcji, które w połaczeniu ze sobą tworzą spójną przestrzeń, które wspina się po spadzistym terenie. Poszczególne funkcje zostały podzielone na osobne budynki, strefę brudną i czystą, tworząc cyrkulację. Przewidziano także sale warszatowe, wykładowe, bawialnie czy miejsca noclegowe. Obiekt ma służyć także jako miejsce edukacji, umożliwia każdemu kontakt ze zwierzętami, zdobycie wiedzy i doświadczenia w opiece nad nimi. 

W środkowej części znajdują się tematyczne wybiegi, przestrzenie do spacerów i integracji oraz budynki z kociętami, szczeniętami i ptakami. 

Projekt otrzymał I nagrodę w ogólnopolskim konkursie architektonicznym z zaproszeniem do realizacji na podstawie koncepcji.

04 06 5 02 Model 01 Model Model Model Model