Zagospodarowanie placu, Giżycko

Głównymi wytycznymi do stworzenia projektu były istniejące ukształtowanie terenu oraz poprawa komunikacji na placu w centrum miasta. Nowy plac wprowadza płynność do tego miejsca, zwiększa swobodę poruszania się. Za pomocą delikatnych schodków, które przepływają przez cały plac i łączą podniesioną część z pozostałymi, posadowionymi poniżej, powstała naturalna linia tego miejsca oparta na ortogonalnej siatce betonowych płyt, które istniały tu wcześniej.

Informacje
Miejsce: Polska, Giżycko
Inwestor: Miasto Giżycko
Data: 2015
Status: wyróżnienie w projekcie konkursowym
Autorzy: Marcin Kitala
01

Linia placu powstała w wyniku analizy ruchu pieszych, który przebiega po przekątnych placu. Na miejscu przecięcia się tych ścieżek, w sposób naturalny powstało miejsce, gdzie użytkownicy placu mogą się spotkać. Celem było nie przepuszczanie ludzi przez plac, którzy skracają sobie drogę idąc do szkoły czy pracy, ale zaproszenie ich do jego wnętrza i spędzenie tu czasu. W miejscu połączenia ścieżek została zaprojektowana część kubaturowa. Jest ona zagłębiona w ziemię, aby ruch pieszy mógł wciąż odbywać się po delikatnie podniesionych płytach placu na dachu pawilonu. 

Istotą projektu było wydzielenie poszczególnych stref, które ze sobą współgrają. Powstało miejsce rekreacji dla dzieci, małe wzniesienie przeznaczone do wypoczynku i obserwacji mieszkańców, widownia w formie amfiteatru, pawilon informacyjny czy elementy wodne wpisane w kwadratowe płyty.

02 03 04 05