Zagospodarowanie wokół pawilonu Zodiak, Warszawa

Pomysłem na zagospodarowanie placu było wprowadzenie elementu edukacyjnego w zaprojektowanej płycie posadzki. Plac znajduje się przez pawilonem architektury i pokazuje różnorodność używanych materiałów w architekturze oraz ich zmian na przestrzeni epok. Doświadczenie elementów reprezentujących dany styl architektoniczny lub przełom w architekturze tworzy piękny, innowacyjny wzór na posadzce i wysokiej jakości przestrzeń publiczną. Posadzka podzielona jest na pasy, każdy z nich pokazujący istotny okres w historii architektury. Wzory zostały swobodnie zinterpretowane, w celu stworzenia symbolu danej epoki. Na wejściu znajdują się pasy prehistorii. Przechodząc dalej, mijamy renesans, barok, secesję czy modernizm, dochodząc do współczesności. Ostatnie pasy, symbolizujące przyszłość pozostają puste. Jest to miejsce, które kiedyś zostanie uzupełnione.

Informacje
Miejsce: Polska, Warszawa
Inwestor: SARP Warszawa
Data: 2015
Status: projekt konkursowy
Autorzy: Marcin Kitala
01

Wszystkie materiały są odbite w białej, betonowej posadzce w taki sposób w jaki odcisnęły swój ślad w historii architektury, sztuki czy budownictwa. Plac ma charakter makiety architektonicznej – bardzo czysty i przejrzysty. Materiały zaprojektowane jako reliefy dają niespotykany, zindywidualizowany wyraz. Odczuwanie architektury w tym miejscu ma zupełnie nową wartość. Odciski na posadzce poruszają inne zmysły i nadają wyraz piękna. To piękno chcemy wprowadzić w zaniedbaną i zapomnianą przestrzeń. Wzory imitują kamień, drewno, trawę, ornament, kolumnę etc. 

Teren został zaprojektowany poprzez obniżenie terenu w centralnej części placu. Zagłębienie placu tworzy rodzaj widowni i miejsca do odpoczynku czy kontemplacji jego formy. Plac ma funkcję edukacyjną.

Niecka otoczona szklanymi balustradami, została zaprojektowana na osi pawilonu Zodiak. Przechodząc do czasów nam współczesnych trafiamy do pawilonu, który ma silny wpływ na kreowanie dzisiejszej i przyszłej myśli architektonicznej – pamiętając jednak o bezcennych elementach przeszłości. 

Spójności oraz kontrastu dodają pojedyncze czarne siedziska. Użytkownicy spędzając tu czas mogą znaleźć się w ‚innych epokach’ siedząc obok siebie. Plac wlewa się w wąskie przejście po północnej stronie, gdzie pasy przyjmują formę abstrakcyjną.

02 03 AKSONOMETRIA_5