projektowanie przestrzeni miejskich w Giżycku

Projektowanie placów miejskich Giżycko

Kultura

Miejsce: Polska, Giżycko
Inwestor: Miasto Giżycko
Data: 2015
Status: wyróżnienie w projekcie konkursowym
Współpraca: Marcin Kitala

Głównymi wytycznymi do stworzenia projektu były istniejące ukształtowanie terenu oraz poprawa komunikacji w centrum miasta. Nowy plac wprowadza płynność, zwiększa swobodę poruszania się. Dzięki delikatnym schodom na całej długości, utworzyła się naturalna linia kompozycji oparta na ortogonalnej siatce betonowych płyt, które istniały tu wcześniej. Jest to także istniejąca droga zaobserwowana w wyniku analizy ruchu pieszych, który przebiega po przekątnych placu. Na przecięciu ścieżek przechodniów, uformowało się spontaniczne miejsce prowokujące interakcję wśród mieszkańców. 

Część kubaturowa jest zagłębiona w ziemię, aby ruch mógł nieprzerwanie odbywać się po dachu pawilonu. Istotą projektu było wydzielenie poszczególnych stref, które ze sobą współgrają. Jest więc miejsce rekreacji dla dzieci, małe wzniesienie przeznaczone do wypoczynku i obserwacji mieszkańców, widownia w formie amfiteatru, pawilon informacyjny czy elementy wodne wpisane w kwadratowe płyty.

zagospodarowanie przestrzeni miejskiej w Giżycku
wizualizacja przestrzeni miejskiej w Giżycku
plan zagospodarowania placu w Giżycku
plan zagospodarowania placu w Giżycku - ujęcie 2